De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Je kunt op mij rekenen!

het verbeteren van het hoofdrekenniveau op handelingsniveau

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Je kunt op mij rekenen!

het verbeteren van het hoofdrekenniveau op handelingsniveau

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is een tweetal lessen: ‘vermenigvuldigen’ en ‘delen’ ontworpen ten behoeve van de verbetering van het hoofdrekenonderwijs op de onderzoeksschool, een MBO-college met ruim 3000 studenten. Aanleiding van deze ontwikkelde lessen is een afgenomen vooronderzoek van twintig examenopgaven in de vijf categorieën: ‘optellen’, ‘aftrekken’, ‘vermenigvuldigen’, ‘delen’ en ‘breuken’, waaruit blijkt dat hoofdrekenresultaten van leerlingen van het eerste jaar van de niveau vier opleiding ICT-mediadeveloper/applicatieontwikkeling ernstig te kort schieten. Met name de resultaten van de hoofdbewerkingen ‘vermenigvuldigen’ en ‘delen’ vallen erg op en daarom ook dat de ontwerpfase gericht is op vermenigvuldigen en delen. De onderzoeksgroep wordt verdeeld in twee groepen: een controlegroep en een interventiegroep. Aan de hand van bewezen effectiviteit van het directe instructiemodel (Hattie, 2009), theorie over de adaptieve leertechnologie van de methode waarmee momenteel gewerkt wordt, de visie van de onderzoeksschool en leertheorieën over hoofdrekenen, is voor de interventiegroep een lesplan opgezet om een tweetal lessen vorm te geven. Twee lessen lijkt wellicht een kleine inspanning voor een onderzoek, maar gezien de individuele aard van het taal- en rekenonderwijs op de onderzoeksschool kan het zeer bijzonder genoemd worden dat er toegestaan wordt twee lessen extra te verzorgen. De controlegroep volgt in de periode van het onderzoek de reguliere individuele lesmethode zonder extra instructie. Tijdens de interventielessen worden resultaten tussentijds geëvalueerd en na afloop van de interventie wordt onder de interventiegroep een tevredenheidsenquête afgenomen om te controleren wat studenten van het effect van de lessen vinden. Na de ontwerpfase wordt in de evaluatiefase een nameting afgenomen onder zowel controlegroep als interventiegroep. Hierin worden twintig soortgelijke opgaven getoetst als tijdens het vooronderzoek om te controleren in hoeverre het hoofdrekenniveau op het gebied van vermenigvuldigen en delen verbeterd is ten opzichte van het vooronderzoek. Ook worden alle studenten bevraagd over het huidige onderwijs en hun wensen met betrekking tot rekenonderwijs in de toekomst. Aanbevolen wordt om naar aanleiding van dit onderzoek de mogelijkheden van klassikaal onderwijs met instructie en verwerking op de computer met een vaste docent gedurende het schooljaar, verder te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-08-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk