De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op het toevoegen van schrijfactiviteiten aan het onderwijsprogramma voor kleuters op een reguliere basisschool, zodat er sprake is van structurele aandacht voor het bevorderen van de schrijfontwikkeling. In dit onderzoek worden de termen ‘schrijfactiviteiten’ en ‘schrijfgedrag’ gebruikt. Het gaat hierbij niet om motorische activiteiten en er wordt niet mee bedoeld dat kleuters al volgens conventionele spelling moeten kunnen schrijven. Het gaat om het bewust zijn van de functies van geschreven taal, de relatie tussen gesproken en geschreven taal en het functioneel ‘schrijven’. Aanleiding voor het onderzoek vormt het ontbreken van schrijfactiviteiten in het onderwijsprogramma voor kleuters, ondanks de aanwezigheid van een methode die zich onder andere richt op taalontwikkeling. Door middel van ontwerponderzoek zijn in samenwerking met vier onderbouwcollega’s, verdeeld over twee basisscholen, schrijfactiviteiten ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Om de activiteiten te kunnen ontwerpen, zijn vragenlijsten afgenomen, observaties uitgevoerd, logboeken bijgehouden en een focusgroep begeleid. De activiteiten, die samen een cyclus vormen, zijn ontworpen aan de hand van ontwerpcriteria. Deze ontwerpcriteria zijn voortgekomen uit het opstellen van een contextanalyse, behoefteanalyse, literatuurstudie, goede voorbeelden uit een andere onderwijspraktijk en contact met een expert op het gebied van ontwikkeling in beginnende geletterdheid. De ingezette activiteiten hebben tijdens de uitvoerende fase geleid tot structurele stimulering van de schrijfontwikkeling voor de leerlingen van de groepen 1 en 2. Daarbij is er geconcludeerd dat een neutrale versie van de activiteitencyclus bij elk ander thema kan worden ingezet, waardoor er ook in de toekomst structureel aandacht kan zijn voor deze stimulering.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk