De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek is een actieonderzoek met als doel het onderzoeken van een traject, gericht op elementen van coaching die een leerkracht ondersteunen bij zijn professionele ontwikkeling. Het traject staat binnen dit onderzoek in het teken van het optimaliseren van het rekenonderwijs. Uitgangspunt is de onderzoeksvraag: Welke elementen van coaching leiden tot optimalisering van het rekenonderwijs specifiek gericht op het kunnen koppelen van een passende bewerking aan contextuele rekenopgaven met behulp van de vertaalcirkel (Borghouts, 2011) in groep 7 bij collega X. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van beeldbegeleiding die oplossingsgericht is. Uit het onderzoek blijkt dat een veilige, vertrouwde omgeving waarin sprake is van wederzijds vertrouwen de basis is voor ontwikkeling. Binnen deze context vindt uitwisseling van informatie plaats, door het stellen van vragen die aanzetten tot bewustwording en verantwoordelijkheid. Het benoemen van krachten en kansen leiden tot zelfvertrouwen en geven aanknopingspunten voor nieuw handelen. Meer kennis over de vertaalcirkel leidt bij de leerkracht tot meer vertrouwen en professioneler handelen. Discussiepunt hierin is of de coach inhoudelijk deskundig moet zijn of juist niet. Door het instellen van een focusgroep is informatie verkregen vanuit de leerlingen. Deze informatie heeft bijgedragen aan bewustwording en bijstelling van het handelen van de leerkracht. Een begin- en eindmeting heeft informatie opgeleverd over het beheersingsniveau van de leerlingen wat betreft contextuele rekenopgaven van het type deel/geheel. Na afname van de eindmeting blijkt dat de groep gemiddeld een betere score haalt. Het onderzoek heeft veel antwoorden, maar ook vragen opgeleverd. De leercyclus is hiermee dus niet ten einde maar loopt door.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk