De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Meester, waarom is aardrijkskunde zo moeilijk?'

actieonderzoek FHKE en FLOT

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Meester, waarom is aardrijkskunde zo moeilijk?'

actieonderzoek FHKE en FLOT

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit actieonderzoek gaat over het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in combinatie met het schoolvak aardrijkskunde. Er wordt in dit onderzoek geprobeerd om leerlingen met ASS te helpen bij het leggen van complexe geografische verbanden door middel van systeemdenken. Er zullen verschillende onderzoeksinstrumenten ingezet worden om de juiste interventie te raadplegen.
In dit onderzoek worden er op basis van literatuur de belangrijkste theoretische concepten onderzocht, die in het vorige hoofdstukken in deelvragen zijn omgezet. Per paragraaf komt een theoretische deelvraag aan bod. Aan het einde van het hoofdstuk ontstaat zo een concreter beeld van de theoretische concepten waardoor er concretere empirische deelvragen naar voren komen. Op basis van deze concrete empirische deelvragen is het mogelijk om onderzoeksmethoden en onderzoeksinstrumenten te creëren, die handvaten zullen bieden om mijn handelen als docent te verbeteren.
Mijn probleemstelling gaat dus over leerlingen met ASS die moeite hebben met het vak aardrijkskunde. Het vak aardrijkskunde is gericht op het leggen van verbanden. Aardrijkskunde gaat over de studie van de ruimte, waarbij de ruimte constant invloed heeft op de omgeving. De onderliggende relaties tussen gebieden zijn van groot belang bij aardrijkskunde. De aarde is een groot systeem, waar alles met elkaar verbonden is. Deze verbondenheid wordt als zeer complex ervaren door autisten. De vraag is hoe dit komt. Waarom vinden leerlingen met ASS het zo moeilijk om verbanden te leggen? Hoe leert men om verbanden te leggen, en hoe doen leerlingen met ASS dit? Welke geografische relaties zijn er allemaal, en wat is de aard van geografische relaties? In dit onderzoek worden de kernbegrippen gedefinieerd, worden er relaties gelegd tussen de kernbegrippen volgens de literatuur en worden verschillende perspectieven bekeken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Aardrijkskunde (Tilburg)
Leraar basisonderwijs
AfdelingFontys Lerarenopleiding Tilburg
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
PartnerDe Berkenschutse
Datum2018-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk