De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verbeteren van de communicatie tussen zorgprofessionals en jongeren met een chronische lichamelijke aandoening over de seksuele gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het verbeteren van de communicatie tussen zorgprofessionals en jongeren met een chronische lichamelijke aandoening over de seksuele gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling
Er wordt weinig over de seksuele gezondheid bij jongeren, in combinatie met een
chronische lichamelijke aandoening, gepraat door zorgprofessionals waardoor
jongeren en ouders met vragen achter blijven zitten. Er is gekeken of er een
bestaande oplossing aanwezig is binnen andere ziekenhuizen/instellingen in
Nederland maar geen van deze interventies sluit voldoende aan. Dit maakt dat het
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis zelf op onderzoek uit gaat.
Doelstelling
Medio juni 2017 is er een projectverslag met aanbevelingen geschreven voor het
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Met als uiteindelijke doel het in kaart
brengen van de communicatie tussen zorgprofessionals en jongeren met een
chronische lichamelijke aandoening over de seksuele gezondheid waarmee de
zorgprofessionals de communicatie kunnen verbeteren.
Vraagstelling
“Op welke manier kunnen zorgprofessionals ((gespecialiseerde) kinderartsen en
verpleegkundig specialisten) de communicatie over de seksuele gezondheid met
jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met een chronische lichamelijke aandoening
verbeteren binnen het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis?”
Daarnaast zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
 Hoe communiceren deze zorgprofessionals in de huidige situatie met deze
jongeren over de seksuele gezondheid binnen het Radboudumc Amalia
kinderziekenhuis?
 Hoe ervaren deze zorgprofessionals de communicatie over de seksuele
gezondheid met deze jongeren binnen de algehele gezondheidszorg?
 Wat denken deze zorgprofessionals nodig te hebben om de communicatie
met deze jongeren over de seksuele gezondheid te kunnen verbeteren?
Methode
Dit onderzoek betreft een kwalitatief en beschrijvend onderzoek. Er werd gebruik
gemaakt van een aselecte steekproeftrekking waarbij de onderzoekspopulatie
bestond uit tien zorgprofessionals. De data is verzameld door middel van
semigestructureerde mondelinge interviews en werd inductief verwerkt door middel
van open coderen. Hieruit zijn drie hoofdthema’s gekomen die verwerkt zijn in de
resultaten.
Resultaten en conclusie
Uit de resultaten komt naar voren dat merendeel van de zorgprofessionals
momenteel te weinig communiceren over de seksuele gezondheid met jongeren.
Binnen het hoofdthema voorlichting is duidelijk geworden dat het Radboudumc
diverse ondersteuning aanbied om de seksuele gezondheid bespreekbaar te
kunnen maken, echter wordt hier door de zorgprofessionals niet tot nauwelijks
gebruik van gemaakt. In het hoofdthema belemmerende factoren komt naar voren
dat de zorgprofessionals onvoldoende medische en praktisch kennis beschikken,
tijdgebrek ervaren binnen het consult, het als belemmerend ervaren wanneer
ouders bij het consult aanwezig zijn en het nergens expliciet terug kunnen vinden
van de seksuele gezondheid. Het laatst hoofdthema zijn de behoeftes van de
zorgprofessionals met het oog op de toekomst, deze sluiten aan bij de
belemmerende factoren. Deze behoeftes vormen uiteindelijk de aanbevelingen van
dit onderzoek

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerRadboudumc
Datum2017-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk