De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van onderwijs naar arbeid

De leefwereld van jongeren in een kwetsbare positie in Nijmegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van onderwijs naar arbeid

De leefwereld van jongeren in een kwetsbare positie in Nijmegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De invoering van de wet passend onderwijs en de Participatiewet zijn aanleiding geweest voor
dit onderzoek. Jongeren met een beperking die extra ondersteuning krijgen in het onderwijs
en/of bij arbeid hebben te maken met deze veranderingen in de systeemwereld. Middels
narratieve interviews zijn zestien jongeren uit de doelgroep geïnterviewd. Hiermee is de
leefwereld van de jongeren in kaart gebracht. Uit de verhalen van de jongeren is gebleken dat
zij het gevoel hebben dat de systeemwereld niet voldoende aansluit bij de leefwereld.
De hoofdvraag binnen dit onderzoek betreft: Hoe ervaren jongeren in een kwetsbare positie, in
de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen, de overgang van onderwijs naar
arbeid?
De thema’s die hierbij centraal staan zijn:
• Behoeftes
• Dromen
• Eigen bijdrage
• Mogelijkheden en belemmeringen
De deelvragen zijn beantwoord aan de hand van de resultaten die voort zijn gekomen uit de
interviews. Uit deze resultaten zijn drie overstijgende thema’s naar voren gekomen: erkenning,
persoonlijke aandacht en zelfregie. Deze thema’s zijn in een transdisciplinaire bijeenkomst
verder besproken met een aantal jongeren en hebben op die manier geleid tot de volgende drie
vraagpatronen.
- Aandacht, op ieder gebied, vinden wij belangrijk.
- Wij willen zelf kunnen (mee) bepalen
- Behandel ons met gelijkwaardigheid

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerKenniscentrum Han Sociaal
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk