De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integrale Jeugdgezondheidszorg op de Zuid-Hollandse eilanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Integrale Jeugdgezondheidszorg op de Zuid-Hollandse eilanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de praktijk is mij opgevallen dat er weinig wordt samengewerkt tussen de verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar en de verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg 4 - 19 jaar. Deze verpleegkundigen zijn respectievelijk in dienst van de ZWG en de GGD.
Er wordt op bestuurlijk niveau wel samengewerkt, wat zich uit in het realiseren van een gezamenlijk elektronisch dossier, gezamenlijke deelname in overlegstructuren, gezamenlijk aanbieden van diensten.
De artsen, werkzaam bij de ZWG en de GGD hebben naar eigen inzicht overleg over de gezinnen die extra zorg behoeven bij de overgang naar de jeugdgezondheidszorg 4 - 19 jaar.
De verpleegkundigen hebben weinig contact met de GGD over gezinnen. Er is wel een ontwikkeling gaande dat de verpleegkundigen Ouder en Kindzorg, voortaan als OKZ benoemd, uitgenodigd worden in overlegsituaties waarin gezinnen besproken worden waar ook kinderen bij betrokken zijn die onder de zorg vallen van de verpleegkundigen OKZ.
Er is onderzoek gedaan (Giotto 2003) naar integrale jeugdgezondheidszorg en daar komt globaal naar voren dat samenwerking op de werkvloer goed verloopt, maar de obstakels tussen verschillende organisaties blijken op bestuurlijk niveau erg hoog te zijn. Dit blijkt volgens dit onderzoek uit het feit dat samenwerkingsprojecten hierop vastlopen. De belangen van samenwerkende organisaties zijn vaak tegenstrijdig. Van oudsher is er een scheiding tussen de zorg voor 0 - 4 jarigen en de zorg voor 4 - 19 jarigen. Ieder wilt het eigen stuk werk krampachtig bij zich houden. Mijn ervaring is ook dat organisaties wanneer er informatie gevraagd wordt over gezinnen waar zorgen over zijn, zich verschuilen achter de privacy reglementen, die door de wet worden aangegeven.
Ik denk ook dat het verschil in visie misschien een rol speelt hierbij. De visie van de GGD overlapt de visie van de ZWG wat betreft het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de doelgroep. Hierbij leggen zij de nadruk op de signalering en doorverwijzing, terwijl de ZWG meer uitgaat van de beïnvloeding van relevante gezondheidsdeterminanten en de eigen verantwoordelijkheid van ouders. De GGD heeft naast de visie ook een missie en deze luidt als volgt: 'voor een gezond bestaan en een sluitende zorg'.
De overheid heeft aangegeven dat er gestreefd moet worden naar een integrale jeugdgezondheidszorg.
Ik zie zelf het belang van een samenwerking tussen de verpleegkundigen van de ZWG en de verpleegkundigen van de GGD, omdat ik verwacht dat dit kwaliteitsverhogend zal werken in de preventieve zorg die beide organisaties nastreven. Momenteel gaat er veel informatie verloren door gebrek aan samenwerking. Het komt echter ook voor dat een gezin dubbele zorg krijgt vanuit beide organisaties. Wanneer je deze zorg kunt koppelen kun je naar mijn mening kostenbesparend werken. Voor ouders heeft het een duidelijk voordeel om één organisatie als aanspreekpunt te hebben. Daarnaast getuigt het naar mijn mening van professionaliteit wanneer je in het belang van doelgroep kunt samenwerken.

Probleemstelling:
Hoe kan door structurele samenwerking tussen verpleegkundigen werkzaam bij de ZWG afdeling Ouder en Kindzorg 0 -4 jaar, en de verpleegkundigen werkzaam bij de GGD Zuid-Hollandse eilanden afdeling jeugdgezondheidszorg 4 - 19 jaar, de integrale gezondheidszorg 0 - 19 jaar verbeterd worden en wat is de bijdrage van de jeugdverpleegkundige hierin.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Opleiding tot Verpleegkundige
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersZorg en Welzijn Groep, Hellevoetsluis
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk