De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer dan alleen littekens

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer dan alleen littekens

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: In opdracht van huidtherapeut Sahar Waise werd onderzocht of er een verschil is tussen de mate waarin patiënten last ervaren van acnélittekens in het gelaat en hun kwaliteit van leven (KvL), met als doel om de KvL van de patiënten te verbeteren. Dergelijk onderzoek kan voor erkenning zorgen van deze doelgroep. Vanuit de medische zorgsector kan dan doelgericht gecommuniceerd worden over de behandelmogelijkheden van acnélittekens en de verbetering van de KvL die daarmee bereikt kan worden.
Methode: Er werd gebruik gemaakt van field research, middels een online enquête die werd verspreid onder volwassenen met acnélittekens binnen Nederland. In dit onderzoek zijn er twee variabelen tegen elkaar afgezet: de score van de Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS), waarin de patiënt de ervaring van de ernst van zijn acnelittekens aangeeft, en de score van de Skindex-29, waarin respondenten de beleving van hun KvL aangeven. De enquête werd digitaal afgenomen. Er waren nu twee groepen respondenten, een met een score van weinig tot matig last op de POSAS schaal en een groep met matig tot hoge last. Met behulp van SPSS-analyses werd bepaald of de gemiddelde domeinscores van respondenten met een weinig tot lage score op de POSAS significant verschillen van de gemiddelde domeinscores van respondenten met een matig tot hoge score op POSAS. Dit werd gedaan met een T-test.
Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde scores op alle KvL domeinen (symptomen, emotioneel en functioneren) van de Skindex29 van de respondenten met een matig tot hoge score op de POSAS-schaal significant verschillen van de gemiddelde scores van respondenten met een weinig tot lage score op de POSAS-schaal (p = 0.00). Opvallend is dat het verschil tussen de twee groepen sterker is op de emotionele schaal van de Skindex29.
Conclusie: De onderzoeksvraag: ” Is er een verschil in kwaliteit van leven, gemeten met de Skindex29, tussen volwassenen die aangeven weinig tot matig last te ervaren van acne littekens in het gelaat en volwassenen die aangeven matig tot hoge last te ervaren van acne littekens in het gelaat” is bevestigend beantwoord. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een significant verschil is vastgesteld tussen de kwaliteit van leven van respondenten met weinig tot matige ervaren last van littekens in het gelaat ten gevolge van acné en de kwaliteit van leven van respondenten met matig tot hoge ervaren last van littekens in het gelaat ten gevolge van acné.
Aanbevelingen: Gezien het maatschappelijk belang van het onderzoek en de relevantie voor een bijdrage aan de positionering van de huidtherapeut ten opzichte van de patiënten, zorgverzekeraars en andere die in aanraking komen met deze patiënten, wordt aanbevolen het onderzoek op grotere schaal te herhalen. Voor de realisatie kan samenwerking gezocht worden met verschillende zorgdisciplines die in aanraking komen met deze patiënten doelgroep. Duidelijk is wel dat huidtherapeuten zich met de resultaten van dit onderzoek gesterkt kunnen voelen in de overtuiging dat hun behandelingen patiënten gelukkiger maakt.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerClinic63, Den Haag
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk