De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemeentelijke communicatie in Leiden Noord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gemeentelijke communicatie in Leiden Noord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Leiden is het onderzoek een zoektocht naar een effectievere en efficiëntere invulling van de communicatiemiddelenmix. Deze wordt ingezet om de wijkbewoners in Leiden Noord te informeren over de werkzaamheden in het kader van het WOP Noord (Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord).

De bewonersbrief en de nieuwsbrief zijn belangrijke middelen voor de gemeente om de informatie bij de wijkbewoners te krijgen. Opvallend was dat de wijkbewoners ook voornamelijk deze middelen gebruiken om aan informatie te komen over de werkzaamheden. Het advies is om de frequentie niet te verlagen. Het begrijpen van de boodschap schijnt soms een probleem te zijn voor sommige wijkbewoners. Ter verbetering van de brieven kan er gekeken worden naar het gebruik van pictogrammen of het makkelijker leesbaar maken van de teksten.

Voor sommige gebieden was de papieren versie van de nieuwsbrief voldoende. Alleen de bewoners van Nieuw Leyden bleken een duidelijke voorkeur voor de e-mail of digitale nieuwsbrief te hebben. Hiermee zijn burgers niet zozeer ontvangers als wel gebruikers van informatie. Daarbij maken ze zelf uit of en hoe ze met deze informatie omgaan.

Ondanks de discrepantie tussen de inzet van social media door de gemeente en het matige gebruik ervan onder de wijkbewoners, is toch het advies hierop in te blijven zetten. Vanwege toekomstige ontwikkelingen op het gebied van social media en het toenemende gebruik ervan door zowel burger als overheid, is het raadzaam om op deze manier extra ervaring op te doen. Met het oog op accountability komt daarbij het advies om het bereik van de ingezette social media meetbaar te maken.

Voor de LCD-schermen, de bewonersavonden en de excursies is een andere invulling gewenst. In de huidige opzet zijn de investeringen in tijd en geld niet in balans met de opbrengst. Omdat deze middelen wel van nut kunnen zijn binnen de strategie (o.a. voor het creëren van draagvlak) is dus het advies om hier nader onderzoek naar te doen.

Bij de inzet van regionale televisie zijn kosten en opbrengsten dusdanig uit balans dat verdere investering onwenselijk is. De kosten die gemaakt worden voor het laten maken van een item in het Verkeersjournaal op TV West, staan niet in verhouding met het lage gebruik ervan door de wijkbewoners.

Op het moment van het onderzoek was er geen leidend strategisch communicatieplan. Deze is echter wel aan te bevelen, ook in het kader van accountability. Een communicatieplan biedt houvast en er kan op elk moment getoetst worden of de inzet van communicatie (waaronder ook personeelsuren en geld) overeenkomt met de voorgenomen activiteiten en doelen.

Voor een indicatie van een mogelijke communicatiemiddelenmix is tabel 25 in hoofdstuk 6 opgenomen. Deze laat zien dat de communicatiemiddelenmix, op basis van het advies en ten bate van het behoud van de effectiviteit, niet efficiënter kan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingESC Communicatie
AfdelingAcademie voor European Studies & Communication
PartnersGemeente Leiden, Bureau Communicatie
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk