De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De logopedische behandeling van cognitieve communicatiestoornissen

bij personen met niet-aangeboren hersenletsel, zonder afasie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De logopedische behandeling van cognitieve communicatiestoornissen

bij personen met niet-aangeboren hersenletsel, zonder afasie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2016 hadden circa 2.000.000 personen niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ten gevolge van een beroerte, een trauma of een neurodegeneratieve ziekte. Een mogelijk gevolg is het krijgen van een cognitieve communicatiestoornis (CCS). Dit is een stoornis in de communicatie die veroorzaakt wordt door een stoornis in cognitieve processen. Vaak zijn daarbij problemen te zien in het taalgebruik, de pragmatiek. Ook de prosodie kan zijn aangedaan. Dit geldt zowel voor productie als begrip. Screening en diagnostiek van CCS is mogelijk. Hoewel het bestaan van CCS wordt onderkend is er weinig bekend over behandelmogelijkheden door logopedisten. In dit onderzoek is de logopedische behandeling van personen met CCS in kaart gebracht. Dit is gedaan met de vraag ‘hoe behandelen logopedisten personen met cognitieve communicatiestoornissen?’. Doel is inzicht te verkrijgen in de huidige manier van behandelen.
Methode Vier logopedisten werden geïnterviewd. Twee logopedisten werkten in verpleeghuizen en twee in revalidatiecentra. Het onderzoek werd gedaan via semigestructureerde interviews met behulp van een topiclijst. De bevraagde onderwerpen waren: diagnostiek, behandeldoel/hulpvraag, behandeling, behandel-frequentie en -duur en samenwerking. De gegevens zijn getranscribeerd en geanalyseerd door middel van open codering.
Resultaten Logopedisten behandelen CCS met bestaand logopedisch materiaal. Er wordt zowel op functie-, activiteiten- als op participatieniveau behandeld. De wijze van diagnostiek, de behandelfrequentie en de frequentie van overleg met andere disciplines is niet in alle instellingen gelijk. De logopedisten geven aan behoefte te hebben aan meer logopedisch behandelmateriaal voor personen met CCS. De logopedisten geven tevens aan dat er vooral behoefte is aan kennis over de invloed van de cognitieve problemen op de communicatie en op welke wijze zij hier in de behandeling rekening mee kunnen houden. Bewustmaking van de aanwezige problemen bij personen met CCS is nodig, omdat cliënten niet altijd voldoende inzicht hebben in hun stoornis. Logopedisten geven aan informatie uit het neuropsychologische onderzoek nodig te hebben en dat met name de samenwerking met de psycholoog belangrijk is.
Discussie Het krijgen van handvatten voor het gebruik van behandelmateriaal bij de behandeling van personen met CCS is de wens van logopedisten. Ondersteuning van de psycholoog is daarvoor noodzakelijk. Uniformiteit in behandeling zou kunnen worden verkregen door aanbevelingen te doen over de wijze van diagnostiek, interdisciplinaire samenwerking, behandelduur en frequentie.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2018-07-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk