De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van ambulant naar beter

Open access

Rechten:

Van ambulant naar beter

Open access

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting
In dit rapport wordt een verslag gedaan van een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek over de effecten voor de cliënten van de Haardstee wat betreft de veranderde visie en de bezuinigingen op de ambulante ondersteuning na de transitie naar de gemeenten. De centrale vraag is:

Op welke wijze kan het management van de Haardstee inzicht verkrijgen in de tevredenheid van de cliënten over de huidige, per 1 januari 2015 veranderde, ambulante ondersteuning? Het betreft zwakbegaafde en licht verstandelijk beperkte cliënten met bijkomende psychiatrische problematiek. Wat heeft de verandering voor effect voor de toekomstige kwaliteit van de dienstverlening?

Om bovenstaande vraag te beantwoorden is er een literatuuronderzoek gedaan naar de definitie zwakbegaafden, licht verstandelijk beperkte cliënten, cliënttevredenheidsonderzoek, de transitie naar de gemeenten en methoden van extramurale ondersteuning.
Uit desk research en een bijeenkomst met experts zijn er vragen geformuleerd die als leidraad hebben gediend voor het kwantitatieve onderzoek.
De resultaten uit het kwantitatieve onderzoek laten zien dat de Haardstee de focus moet gaan richten op beleid wat betreft crisissituaties bij cliënten, bereikbaarheid en de inzet van sociale netwerken.

De informatie uit het literatuuronderzoek, het deskresearch, het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen waar de Haardstee meer inzicht mee zou kunnen vergaren hoe de beleving van de cliënten is en op welke manier het management hier het beste op kan anticiperen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het cyclisch inzetten van een cliënttevredenheidsonderzoek en hier planmatig en met aandacht voor verandermanagement en de cultuur van de Haardstee, acties op uitzetten om de kwaliteit te blijven meten. Het vergaren van informatie over meten van tevredenheid bij ketenpartners en andere zorgaanbieders en het uitbreiden van het onderzoek naar tevredenheid bij alle ambulante cliënten van de Haardstee is van belang.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk