De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport bevat een onderzoek, gericht op de positionering van AREA071, een vernieuwend huisvestingsconcept in de agglomeratie Groot Leiden. AREA071 bestaat sinds september 2012 en de organisatie wil weten of haar huidige positionering, met oog op actuele ontwikkelingen in de regio, versterkt, aangescherpt dan wel aangepast dient te worden. Het doel is een duurzaam voordeel op de concurrentie en het aanboren van een nieuwe doelgroep, en daarmee het verankeren van het concept in de regio / het creëren van kansen voor de doelgroep van AREA071 en het concept. De probleemstelling voor dit onderzoek is:

‘Hoe kan AREA071 zich strategisch zodanig positioneren dat de onderneming een
duurzaam concurrentievoordeel behaalt?’

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de waarde en behoeften van AREA071, de waarde en behoeften van haar doelgroep, de regio waarin de onderneming opereert en inzicht in de concurrentie teneinde een strategisch adviesrapport betreffende de positionering van AREA071 op te leveren.

De theorie die is gebruikt voor dit onderzoek is het 3C-model van Kenichi Ohmae. Deze theorie focust zich op drie waardestrategieën waarmee een organisatie zich kan positioneren: op de organisatie zelf, haar concurrenten of haar klanten.

Het onderzoek is uitgevoerd middels kwalitatief onderzoek onder de primaire en de secundaire doelgroep en met behulp van deskresearch. De primaire doelgroep bestaat uit mogelijke externe samenwerkingspartners voor de organisatie. De secundaire doelgroep bestaat uit de klanten, de ondernemers die zich reeds bij het concept gevestigd hebben. Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd aan de hand van diepte-interviews onder 18 respondenten.

De conclusie van het onderzoek is dat de waarde van AREA071 met name ligt in de ondernemers die bij het concept gevestigd zijn. AREA071 onderscheidt zich dus op duurzame wijze van haar concurrenten door een organisatiegerichte strategie te kiezen en te focussen op haar eigen sterke punten. AREA071 moet zich positioneren als sterke samenwerkingspartner binnen de regio Groot Leiden. Dankzij de waarde die het concept vertegenwoordigt door de ondernemers die er gevestigd zijn, het omvangrijke netwerk en de open houding tegenover samenwerking door de primaire doelgroep is de organisatie een sterke samenwerkingspartner voor de primaire doelgroep. De concurrentie richt zich met name op belangenbehartiging en huisvesting. De meerwaarde die AREA071 kan bieden, een binding met haar sterke secundaire doelgroep, wordt door geen van de concurrenten aangeboden. Hierdoor behaalt de organisatie een duurzaam voordeel op de concurrenten. Het concept vertegenwoordigt een unieke meerwaarde die de concurrentie niet vertegenwoordigt. AREA071 kan zich het beste positioneren door haar meerwaarde uit te dragen en aan te tonen aan de primaire doelgroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerAREA071
Datum2015-01-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk