De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vriendschapsverzoek Gezondheidswinkel Ros

online betrokkenheid op Facebook

Rechten:

Vriendschapsverzoek Gezondheidswinkel Ros

online betrokkenheid op Facebook

Rechten:

Samenvatting

G&W Ros te Waddinxveen is een biologische supermarkt die natuurlijke cosmetica, gezonde voeding, vitamines en mineralen verkoopt. Sinds 6 november 2014 heeft G&W Ros een Facebookpagina opgericht om online betrokkenheid te creëren. Zij willen middels Facebook meer naamsbekendheid creëren, het klantenbestand vergroten en uiteindelijk de omzet verhogen. Het is van belang om de naamsbekendheid en het klantenbestand te vergroten aangezien dit invloed heeft op de omzet. De omzet van G&W Ros moet verhoogd worden, omdat zij de angst hebben om binnen een aantal jaar failliet verklaard te worden. Om geen kansen te laten liggen om naamsbekendheid te creëren en het klantenbestand te vergroten is er onderzoek uitgevoerd. G&W Ros heeft communicatiestudent Clenda Moen ingehuurd om dit onderzoek te verrichten. Op basis van deze informatie wil de organisatie inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van de doelgroep om online betrokkenheid te creëren, gericht op de Facebookpagina, teneinde een socialmediastrategie op te leveren. Met dit onderzoek willen zij graag antwoord op de volgende vraag:
‘Hoe kan G&W Ros online betrokkenheid creëren met de doelgroep, middels het gebruik van socialmediakanaal Facebook?
Het onderzoek is gestart met een interne en externe analyse en een literatuurstudie over social media en online betrokkenheid. Middels de literatuurstudie is achterhaald dat de ‘The Six Stages of Business Transformation’ van Li en Sollis wordt gehanteerd als conceptueel model (Li & Solis, 2013). Dit model bevat zes fases om uiteindelijk een sociaal bedrijf te worden. G&W Ros bevindt zich in de eerste fase ‘planning’ van het model en wil uiteindelijk tot de derde fase ‘betrokkenheid’ komen. Doordat G&W Ros gaat veranderen van fase is de POST-methode ingezet om de theorie gemakkelijker in de praktijk toe te kunnen passen. Middels de vier letters van de POST-methode zijn de deelvragen voor dit onderzoek opgesteld in topics.
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van deskresearch en kwalitatief onderzoek. Na deskresearch heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden aan de hand van halfgestructureerde interviews met de doelgroep. De doelgroep bestaat uit alle huidige klanten van G&W Ros. Voordat de interviews plaats hebben gevonden, is er een vooronderzoek gehouden in de winkel zelf. In de POST-methode wordt bij de eerste topic gebruik gemaakt van ‘The Social Technographics Ladder’ en middels de ladder is de doelgroep onderverdeeld en kon er onderscheid gemaakt worden tussen de betrokken respondenten en niet-betrokken respondenten. Naast de twaalf respondenten heeft er een interview plaatsgevonden met coauteur Charlene Li van ‘The Six Stages of Business Transformation’. Dit interview geeft verdieping in de theorie voor dit onderzoek. Op basis van de twaalf interviews kan geconcludeerd worden waar de wensen en behoeften ten aanzien van de activiteiten en frequentie van de doelgroep liggen. Welk doel G&W Ros het beste online kan toepassen, hoe zij de online relatie met de doelgroep kunnen versterken en hoe de doelgroep de Facebookpagina het liefst ingericht ziet.
Op basis van de resultaten komt er per topic van de POST-methode een conclusie uit die antwoord geeft op de probleemstelling. Ten eerste zijn de wensen en behoefte van de doelgroep ten aanzien van de frequentie en activiteiten dat de respondenten twee tot drie per week een bericht willen lezen op Facebook met een variërende berichtgeving. Daarnaast is het online doel wat G&W Ros het beste kan toepassen energizing. Bovendien kan G&W Ros de relatie het beste versterken door gebruik te maken van meerdere samenwerkingsvormen. Tot slot zou G&W Ros de hele Facebookpagina anders moeten indelen om de online betrokkenheid te creëren. Naar aanleiding van de conclusies zijn er aanbevelingen en een socialmediastrategie opgesteld. De socialmediastrategie, die is opgezet vanuit de POST-methode, geeft duidelijk weer hoe G&W Ros de aanbevelingen kan implementeren en hoe G&W Ros hun problemen kan verminderen.
De belangrijkste aanbevelingen voor G&W Ros zijn als volgt:
 Plaats twee tot drie keer per week een bericht op Facebook en Instagram met een variërende berichtgeving
 Maak gebruik van gefotoshopte afbeeldingen en pakkende teksten bij elk bericht
 Activeer de klanten tot het delen van berichten en mond-tot-mondreclame
 Zet meerdere acties van co-creatie in en organiseer open avonden met de klant en een socialmediaspecialist
 Volg een cursus social media en verander vanuit deze kennis de lay-out van de Facebookpagina
 Maak een website aan

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersGezondheidswinkel G&W Ros
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk