De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

LMM-nieuws en LMM e-nieuws.

Een onderzoek naar de nieuwsbrieven van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)

Rechten:

LMM-nieuws en LMM e-nieuws.

Een onderzoek naar de nieuwsbrieven van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)

Rechten:

Samenvatting

In het kader van de adviesvraag "voldoen LMM-nieuws en LMM e-nieuws aan de verwachtingen van de doelgroepen en zijn er wellicht verbeteringen mogelijk aan de nieuwsbrieven?" is een
afstudeeronderzoek uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieun (RIVM) naar de papieren en digitale nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
(LMM). Het LMM is een landelijk trendmeetnet dat gericht is op de waterkwaliteit en de landbouwpraktijk op Nederlandse landbouwbedrijven en wordt gezamenlijk door het RIVM en het
LEI, onderdeel van Wageningen UR, ontwikkeld en beheerd. In 2007 is het LMM gestart met het uitgeven van nieuwsbrieven, een papieren nieuwsbrief voor de deelnemende landbouwbedrijven en een digitale nieuwsbrief voor andere groepen geïnteresseerden. Het idee voor het onderzoek is binnen het RIVM ontstaan doordat er alleen subjectieve gegevens bekend waren over de mening(en)van de doelgroep(en) over de nieuwsbrieven. Het doel van het onderzoek is om een advies uit te brengen over de vraag op welke manier de nieuwsbrieven van het LMM eventueel verbeterd kunnen worden. Om de organisatie van een gedegen advies te kunnen voorzien is onderzoek uitgevoerd naar zowel de papieren als de digitale nieuwsbrief van het LMM, waarmee de volgende onderzoeksvraag is beantwoord: "wat is de informatievraag van de doelgroepen met betrekking tot het LMM en in hoeverre sluit dit aan bij het ingezette communicatiemiddel, (digitale en papieren) nieuwsbrieven?" Binnen het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie groepen: ontvangers van LMM-nieuws (A), ontvangers van beide
LMM-nieuwsbrieven (B) en ontvangers van LMM e-nieuws (C). Iedere groep heeft apart een enquête ontvangen, waarbij de hele populatie is aangeschreven (populatieonderzoek). Enquête A is ingevuld door 127 respondenten (38,6 %), enquête B door 52 respondenten (40,6 %) en enquête C door 59 respondenten (11,5 %). Ook zijn interviews afgenomen (25 voor LMM-nieuws en 20 voor LMM e-nieuws) en is er gebruik gemaakt van een literatuurstudie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); Centrum voor Milieu Monitoring, Bilthoven
Datum2012-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk