De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Binding, festival en co-creatie

Het toepassen van co-creatie voor binding met de doelgroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Binding, festival en co-creatie

Het toepassen van co-creatie voor binding met de doelgroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Studio TaS is een creatief evenementenbureau in Zwolle. Studio TaS heeft de laatste jaren communicatie via Social Media geïntegreerd in haar werkwijze met als doel in verbinding te treden met haar doelgroep om te ontdekken wat er bij de doelgroep leeft. Ondanks deze integratie is bij Studio TaS het idee ontstaan dat er weinig tot geen interactie en binding met de doelgroep is. Dit leidt zij af aan het feit dat er weinig tot geen kennis over de wensen en behoeften van haar doelgroep is. Kennisontwikkeling is voor Studio TaS het centrale uitgangspunt voor het creëren van binding met haar doelgroep. Studio TaS wil inspelen op de ontwikkelingen in haar markt om te kunnen voorzien in de behoeften van haar doelgroep, die valt onder Generatie Y. Een ontwikkeling in haar markt is de trend “partYcipatie”, deze laat zien dat Generatie Y niet meer passief wil consumeren, maar wil meedoen en - denken. Dit wordt co-creatie genoemd en is een veel benoemde trend (2013). Studio TaS wil op Dancefestival Dancefields co-creatie toepassen om de doelgroep te binden. De doelgroep heeft op dit moment weinig in te brengen met betrekking tot de invulling van events. In dit afstudeerverslag wordt de onderzoeksvraag behandeld: ‘Hoe kan Studio TaS door middel van co-creatie de doelgroep aan Dancefestival Dancefields binden?’ In dit onderzoek is er door middel van een literatuuronderzoek gekeken naar co-creatie in het algemeen en hoe dit wordt toegepast bij het organiseren van festivals. Vervolgens is er is gekeken hoe de verbinding kan worden aangegaan met de doelgroep. Als laatste onderdeel is co-creatie aan binding gekoppeld. Vervolgens is er intern- en extern onderzoek gedaan om de behoeften van de organisatie en doelgroep op het gebied van co-creatie te onderzoeken. Alle uit¬komsten uit het onderzoek zijn naast elkaar gezet om zo een beter beeld te creëren van de overeenkomsten tussen beide partijen op het gebied van co-creatie. Uit al het onderzoek is gebleken dat binding begint bij identificatie. Als er identificatie heeft plaatsgevonden is de doelgroep mogelijk bereid om een commitment aan te gaan. Binding wordt meetbaar, oftewel zichtbaar door deze commitment. Co-creatie staat in dit onderzoek centraal als de commitment die Dancefestival Dancefields met haar doelgroep wil maken. Het festivalDNA is gebruikt om elementen te selecteren voor het gebruik van co-creatie toegespitst op Dancefestival Dancefields. Vanuit al het onderzoek zijn drie guiding principles ontstaan: identificatie, commitment en waardering. Deze drie begrippen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van een interactief concept voor Studio TaS: ‘Neem JE Deel?!’. Dit concept kan er voor zorgen dat de doelgroep zich kan identificeren met Dancefestival Dancefields, omdat er wordt ingespeeld op waarden en idealen die raken en overeenkomen. Vanuit deze identificatie zal de doelgroep eerder bereidt zijn om op een bepaald moment concreet gedrag te vertonen, de co-creatie ‘commitment’. Er is een strategie ontwikkeld waaruit een roadmap is ontstaan om de organisatie een leidraad te geven voor de toepassing van co-creatie. Hierbij is een ontwerp gemaakt voor een applicatie, om online de verbinding met de doelgroep aan te gaan en te co-creëren. Daarnaast is een draaiboek ontwikkeld, om face-to-face de verbinding met de doelgroep aan te gaan en te co-creëren. Zo kan er binding gecreëerd worden en kan uiteindelijk kennis over de doelgroep verkregen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunication and Multi Media Design
AfdelingCommunicatie
PartnersStudio TaS
Datum2014-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk