De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Waarom zou ik leren als de toets toch niet meetelt?”: het verband tussen een meegaand persoonlijkheidstype en het effect van formatief toetsen

Open access

Rechten:

“Waarom zou ik leren als de toets toch niet meetelt?”: het verband tussen een meegaand persoonlijkheidstype en het effect van formatief toetsen

Open access

Rechten:

Samenvatting

Vanaf volgend schooljaar wil team vmbo-tl van het Vechtdal College in Hardenberg minder summatief en meer formatief gaan toetsen. De methode die ik nu gebruik zou hier geschikt voor kunnen zijn: de leerlingen maken alle toetsen digitaal met Formative en krijgen alle stof van de summatieve toets eerst in formatieve toetsen aangeboden. In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen de mate van meegaandheid van de leerling en de mate waarin formatieve toetsing voor hem of haar bijdraagt aan betere resultaten op summatieve toetsen. Dit onderzoek is relevant voor alle docenten en scholen die meer formatief willen gaan toetsen. Het onderzoek is uitgevoerd op het Vechtdal College Hardenberg in de tweede klas vmbo theoretische leerweg.
Uit onderzoek is reeds gebleken dat leerlingen betere educatieve prestaties leveren naarmate ze meer meegaand zijn. Dit heeft geleid tot de volgende verwachting: de summatieve cijfers van leerlingen met een meegaand persoonlijkheidstype zullen meer stijgen dan die van minder meegaande leerlingen, als ze als voorbereiding op een summatieve toets formatieve toetsen met de digitale tool Formative aangeboden krijgen. Om deze verwachting te toetsen is aan de hand van cijfers, die in het voorgaande schooljaar zijn behaald, een redelijke verwachting voor iedere leerling uit de onderzoeksgroep opgesteld. Vervolgens is de meegaandheid van de leerlingen uit de onderzoeksgroep vanuit drie perspectieven bepaald. Tenslotte zijn de bevindingen vergeleken met de resultaten van formatieve en summatieve toetsen en de mate waarin formatieve toetsen de uitslag van een summatieve toets voorspellen.
Uit dit onderzoek blijkt dat er een gemiddelde positieve correlatie is tussen de gemiddelde score op formatieve toetsen en relatieve meegaandheid. Daarnaast blijkt dat er een zwakke positieve correlatie is tussen de stijging van summatieve cijfers en de gemiddelde score op formatieve toetsen. Deze correlaties mogen niet als causale verbanden worden geïnterpreteerd, maar geven wel een indicatie waar causale verbanden gevonden zouden kunnen worden. Vervolgonderzoek zou op deze indicatie kunnen aansluiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Natuurkunde
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerVechtdal College Hardenberg
Datum2018-07-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk