De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenzwakke leerlingen in de wiskundeles

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rekenzwakke leerlingen in de wiskundeles

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In iedere klas zitten leerlingen die wiskunde een moeilijk vak vinden. Deze leerlingen kunnen problemen ervaren bij specifieke wiskundeonderwerpen, maar ook bij het maken van wiskundeopgaven of bij het volgen van de wiskundeles. Deze problemen kunnen meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld het niet bezitten van de vereiste voorkennis. Het is wel belangrijk dat de leerlingen de leerstof beheersen, zodat hierop voortgeborduurd kan worden, wat uiteindelijk een hogere slagingskans biedt op het examen.
Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen hoe problemen bij wiskunde bij rekenzwakke leerlingen verminderd en/of weggewerkt kunnen worden en welke manier door de leerlingen hierbij het prettigst wordt ervaren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan een docent wiskunde rekenzwakke leerlingen ondersteunen om de problemen weg te werken?. Rekenzwakke leerlingen zijn hierbij leerlingen met een achterblijvende rekenvaardigheid.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een nulmeting in drie klassen afgenomen om de rekenzwakke leerlingen in deze klassen te bepalen. Hierna zijn er in deze klassen meerdere interventies ingezet. De interventies zijn afgestemd op de resultaten van de nulmeting. Aan het eind van het onderzoek is een eindmeting afgenomen om de effecten van de interventies te bepalen. Hierbij is ook een aansluitend interview met alle rekenzwakke leerlingen gehouden, zodat ze hun antwoorden konden motiveren. Conclusie is dat leerlingen vooral moeite hebben met het rekenen met contexten en het inzetten van juiste strategie├źn. In het onderzoek komt naar voren dat het inzetten van verlengde instructie en van een rekenmachine effectief is en als prettig door de leerlingen wordt ervaren.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om rekenzwakke leerlingen te ondersteunen met verlengde instructie en het inzetten van een rekenmachine. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op andere interventies, zoals formatief evalueren, om de effecten hiervan te bepalen of het kan zich richten op hoe leerlingen ondersteund kunnen worden bij het inzetten van de juiste strategie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingDomein Bewegen en Educatie
PartnersCarmel College Salland
Datum2017-04-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk