De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Time-out : Tijdelijke verwijdering uit de klas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Time-out : Tijdelijke verwijdering uit de klas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als leerkracht heb je dagelijks te maken met een klas met leerlingen. Het gebeurt regelmatig dat je als leerkracht het gedrag van de leerlingen moet bijsturen. Dit gebeurt veelal door middel van correcties binnen de klas. Met klas wordt dan de 'geplande leeromgeving' bedoeld. Echter in sommige situaties kunnen zulke ernstige gedragsproblemen voorkomen, dat de leerkracht in handelingsverlegenheid wordt gebracht. Vaak wordt er dan voor gekozen om de leerling tijdelijk uit de klas te sturen, omdat de leerkracht geen andere interventies tot zijn beschikking heeft om het ongewenste gedrag te laten stoppen. Het wegsturen of de uitplaatsing van de leerling is in de literatuur vrij bekend onder de term 'time-out'.
Bovengenoemde handelingsverlegenheid wordt ervaren door leerkrachten op SBO Kompas/ Klokslag. De leerkrachten geven aan dat er een wens heerst om een plek in de school te creëren waar de leerling naar toe kan worden gebracht als een leerling externaliserend gedrag vertoond. In dit onderzoek is te lezen of de interventiemethode time-out de leerkrachten ondersteuning kan bieden wanneer een leerling externaliserend gedrag vertoond.
In dit onderzoek zijn 20 teamleden van SBO Kompas/ Klokslag bevraagd naar hun bevindingen over de interventiemethode time-out en of zij deze geschikt achten voor de school. Er heeft een gesprek plaats gevonden met de directie om te bespreken hoe de interventiemethode time-out zou kunnen worden ingevoerd. Daarnaast is een bezoek gebracht aan SBO de Súdwester en is informatie ingewonnen over hun werkwijze met de time-out methode. Bronnen zijn vanuit de zogenoemde triangulatie geraadpleegd.
Dit onderzoek toont aan, dat de interventiemethode time-out een geschikte methode is om leerkrachten op SBO Kompas/ Klokslag te ondersteunen wanneer een leerling externaliserend gedrag vertoond. Door leerkrachten en leerlingen wordt de 'time-out' als een rustpunt gezien en het schept duidelijkheid in elkaars handelen. Een voorwaarde voor het invoeren van de time-out methode is wel het hebben van een protocol op school. Hierdoor kunnen leerkrachten hetzelfde handelen en komt de duidelijkheid in het handelen terug.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk