De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouders graag gezien

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouders graag gezien

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Elke leerkracht wil graag een goede relatie met ouders. Pas als er een relatie met oudersis, kunnen er optimale omstandigheden worden gecreëerdvoor de ontwikkeling en het leren van kinderen (Bolks, 2011). Toch hebben niet alle leerkrachten een goede relatie met ouders. Van de Laar en Van Rijs (2011) hebben een conflicten-top-vijf samengesteld over de meeste conflicten tussen ouders en leerkrachten:
1.Handelingswijze leerkracht.
2.Slechte communicatie.
3.Tegenvallend schooladvies of verwijzing naar speciaal basisonderwijs.
4.Straffen.
5.Onvoldoende aandacht voor kinderen met extra behoefte aan zorg.

Educatief partnerschap is een positief doel waar ouders en leerkrachten naar kunnen streven, maar het is geen vanzelfsprekendheid (Klaassen, 2008). Voor educatief partnerschap is gelijkwaardigheid en wederzijdsheid nodig. Het ontbreken van educatief partnerschap kan door beide partijen komen.Ouders en leerkrachten hebben verschillende eindverantwoordelijkheden. De bewustwording van de eindverantwoordelijkheid die leerkrachten en ouders hebben,is essentieel in een gelijkwaardig partnerschap(Beek, Rooijen & De Wit, 2007).

Voor u ligt het Praktijkgericht Onderzoek naar educatief partnerschap op de basisschool de ‘K’ te Zwolle, dat gericht is op handreikingen voor de leerkracht om de samenwerking te optimaliseren. Om te onderzoeken welke interventies van educatief partnerschap geschikt zijn voor de school, heeft de onderzoeker onderzocht wat de school al welheeftuitgevoerd op het gebied van educatief partnerschap, hoe andere scholen educatief partnerschap vormgeven en welke aspecten van educatief partnerschap te realiseren zijn op de onderzoeksschool. Hiervoor zijn de meningen van leerkrachten, ouders en directie erg belangrijk geweest. Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd wordendat educatief partnerschap uit te voeren is op de onderzoeksschool met behulp van de handreikingen van de onderzoeker.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersBasisschool "K", Zwolle
Datum2013-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk