De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Metacognitieve strategieën als voorspeller voor betere toetsresultaten

Open access

Metacognitieve strategieën als voorspeller voor betere toetsresultaten

Open access

Samenvatting

De volgende hypothese is gesteld: wanneer in de lessen anatomie, fysiologie en pathologie aandacht wordt besteed aan leerstrategieën en metacognitieve vaardigheden, dan zullen studenten meer metacognitieve strategieën inzetten en betere leerresultaten behalen. Een leerarrangement is ontwikkeld waarin aandacht voor metacognitieve strategieën, waaronder zelfregulatie, en self-efficacy centraal staat. Onderzocht is wat de relatie is tussen het leerarrangement, het leergedrag van studenten en de leerresultaten. Het leerarrangement is 20 weken uitgevoerd in 2 groepen bij de opleiding Verzorgende IG en in 2 groepen bij de opleiding tot MBO Verpleegkundige binnen de branche Gezondheidszorg van het Albeda College. Per opleiding waren er referentiegroepen. Met behulp van Motivated Strategies for Learning Questionnaire, de MSLQ, (Pintrich, Smith, Garcia & Mc Keachie, 1991) zijn het leergedrag en de motivatie van studenten zijn gemeten. Geconcludeerd kan worden dat het leerarrangement een positieve invloed heeft op de toename en inzet van metacognitieve strategieën bij studenten van de opleiding Verzorgende IG. Bij de opleiding tot MBO Verpleegkundige heeft het leerarrangement geen invloed op de toename en inzet van leerstrategieen. Bij beide opleidingen heeft het leerarrangement geen significante invloed op de self-efficacy van studenten en leerresultaten. Bij continuatie van het leerarrangement zou een positieve invloed op de motivatie van studenten mogelijk zijn voor zowel de opleiding Verzorgende IG als de opleiding MBO Verpleegkunde.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerStoas Wageningen Vilentum Hogeschool
Albeda College
Datum2015-08-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk