De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorwaardenscheppende factoren voor het kunnen opbouwen van een growth mindset-basisschoolcultuur

een group concept mapping benadering

Voorwaardenscheppende factoren voor het kunnen opbouwen van een growth mindset-basisschoolcultuur

een group concept mapping benadering

Samenvatting

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht op welke wijze op de Julianaschool een growth mindset-schoolcultuur gerealiseerd kan worden. Door gebruik te maken van group concept mapping worden kennis en meningen die bij het team aanwezig zijn over hoe teamleden kunnen bijdragen aan een growth mindset-schoolcultuur opgehaald. Door het doorlopen van zes fasen van group concept mapping met het team, worden factoren geïdentificeerd welke van invloed zijn op het kunnen bijdragen aan een growth mindset-schoolcultuur, wordt duidelijk welke factoren voor het team wenselijk en haalbaar zijn en wordt er een prioritering in acties opgesteld. Er zijn veertien clusters van factoren aangewezen welke van invloed zijn op het kunnen bijdragen aan een growth mindset-schoolcultuur. Bij bijna alle clusters acht het team de geïdentificeerde factoren als wenselijk of belangrijk, maar heeft het er naar verhouding minder vertrouwen in dat dit in de praktijk te realiseren is. De aanwezigheid van een open teamcultuur acht men voorwaardelijk voor het doen slagen van alle innovaties. Hierbij gaat extra aandacht uit naar het ervaren van veiligheid. Voor het kunnen komen tot een growth mindset-schoolcultuur krijgen de volgende drie clusters prioriteit: Leren door vallen en opstaan, Samen leren en Scholing.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Julianaschool
Datum2018-09-03
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk