De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat de werkplekbegeleider van de Culinary & Hospitality Academy wil leren

Wat de werkplekbegeleider van de Culinary & Hospitality Academy wil leren

Samenvatting

Vanwege een groeiend tekort aan geschoolde medewerkers in de horeca is Vakschool Wageningen in 2010 gestart met de Culinary & Hospitality Academy. Het lesprogramma van deze opleiding is voor leerbedrijven intensiever dan het programma van de reguliere horecaopleiding, omdat een groot gedeelte van het praktische onderwijs niet op de school, maar in de leerbedrijven gegeven wordt. De werkplekbegeleiders van de leerbedrijven geven dan ook aan dat de coaching en begeleiding van studenten intensiveert en vragen de docenten van Vakschool Wageningen om extra ondersteuning hierbij. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen waarin, en in welke vorm, werkplekbegeleiders zich willen professionaliseren en welke kennis en vaardigheden de werkplekbegeleiders van belang vinden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is er nodig om de werkplekbegeleiders van de Culinary & Hospitality Academy te professionaliseren? Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is een online vragenlijst uitgezet onder de werkplekbegeleiders van de Culinary & Hospitality Academy en zijn semigestructureerde interviews gehouden. Uit de antwoorden op de vragenlijst en de interviews is gebleken dat de werkplekbegeleiders de meeste professionaliseringsbehoefte hebben aan de beginsituatie vaststellen, gesprekstechnieken en het kunnen hanteren van verschillende coaching- en begeleidingsmethodieken. Zij hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor een professionaliseringstraject, namelijk een kortdurend blended-learningtraject.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk