De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het professioneel zelfverstaan van docenten vanuit hun rol als (studie)loopbaanbegeleider

een narratief onderzoek

Het professioneel zelfverstaan van docenten vanuit hun rol als (studie)loopbaanbegeleider

een narratief onderzoek

Samenvatting

In dit onderzoek is bekeken welke betekenisvolle ervaringen in het verhaal van de docent van belang zijn voor de ontwikkeling van het professionele zelfverstaan, met nadruk op de rol van de docent als (studie)loopbaanbegeleider. Daarnaast werden overeenkomsten in het zelfverstaan van deze docenten in dit MBO College onderzocht. Verhalen van docenten kunnen beschouwd worden als belangrijk hulpmiddel om het complexe proces van persoonlijke betekenisgeving van de professie te ontrafelen. Het professioneel zelfverstaan bestaat uit de volgende componenten: zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, taakopvatting en toekomstperspectief. Dit zelfverstaan wordt pas toegankelijk op het moment dat de docent reflecteert op het verleden en het eigen (professionele) handelen hierin. In dialoog met de docent zijn ervaringen besproken, gerubriceerd op de componenten van het professioneel zelfverstaan en samengevat in een biografisch (zelf)portret. Uit de resultaten blijkt dat het vertellen over deze ervaringen inzicht en begrip geeft over de manier waarop de docent zichzelf en zijn professionele handelen beschrijft, evalueert en normeert. Hierin worden de interactie van de subjectieve beleving met de (professionele) omgeving zichtbaar, waardoor het zelfverstaan voor een groot deel een tijdelijk en sociaal construct is. De docenten vertellen allemaal over zowel professionele als persoonlijke ervaringen die invloed hebben op het zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie en taakopvatting. Hierin valt op dat vooral waardering van anderen het zelfwaardegevoel beïnvloeden, dat grenservaringen de beroepsmotivatie in belangrijke mate beïnvloeden, dat de rol als (studie)loopbaanbegeleider wordt ervaren als belangrijk en niet voor iedere docent geschikt, en dat bijna alle docenten hun toekomst in ROC van Twente zien.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
ROC van Twente
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk