De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Casestudie naar het resultaat van samenwerkend leren op de motivatie en het leerproces van vmbo-leerlingen

Casestudie naar het resultaat van samenwerkend leren op de motivatie en het leerproces van vmbo-leerlingen

Samenvatting

Leerlingen van het vmbo zijn over het algemeen meer gemotiveerd om te leren door met hun handen te werken dan te leren uit boeken en via klassieke lesmethoden met de docent als lesgever in plaats van als ondersteuner en coach. Docenten van het vmbo-techniek-team herkenden dit bij de leerlingen die het vak natuurkunde volgen en willen een leeromgeving creëren die aansluit bij de ambitie van het Pantarijn waar leerlingen op school leren van, door en met elkaar. Om verder te onderzoeken of samenwerkend leren een effect heeft op de motivatie en het leerproces van de leerlingen betreft deze thesis een kleinschalige casestudie in kader3 vmbo die het effect van de drie werkvormen ‘samenwerkend leren, motivatie voor leren en leerprocessen’ onderzoekt in een tijdsbestek van veertien weken. Middels een SRQ-A vragenlijst, een enquête en het afleggen van een interview werden de resultaten op de verschillende deelvragen verkregen. Er is gebleken dat de leerlingen het samenwerkend leren als prettig hebben ervaren. Ook door de resultaten van de deelvragen werd bevestigd dat samenwerkend leren een positief effect heeft op het leerklimaat van de leerlingen. Dit onderzoek laat echter geen significant verschil zien in motivatie en het leerproces bij de leerlingen. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of er een relatie is tussen samenwerkend leren en de motivatie en het leerproces van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
RSG Pantarijn Wageningen
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk