De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aansluiten bij de beroepspraktijk van studenten

hoe docenten curriculum en beroepsprofielen verbinden

Aansluiten bij de beroepspraktijk van studenten

hoe docenten curriculum en beroepsprofielen verbinden

Samenvatting

Om de kwaliteit van de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn te kunnen waarborgen en verbeteren is het belangrijk dat de opleiding aansluit bij de beroepspraktijk waarvoor zij opleiden. Dit vraagt om afstemming en verbinding tussen het curriculum en het beroepsprofiel. Deze verbinding en bekendheid met de beroepspraktijk is noodzakelijk op het niveau van de opleiding maar ook op docentniveau. Om zicht te krijgen wat docenten al doen en wat er nog nodig is om de aansluiting met studenten te versterken is onderzocht in welke mate het curriculum consistent is, transferbevorderende maatregelen worden ingezet, de principes van realistisch opleiden uitgangspunt zijn en welke rol de authenticiteit van de docent hierin speelt. Geconcludeerd kan worden dat de onderzochte docenten tijdens de uitvoering van het curriculum aansluiten bij het beroepsprofiel van de opleider. Zij maken deze verbinding door te werken met voorbeelden uit de beroepspraktijk en door de taal te spreken van de opleiders. Zij sluiten aan doordat zij vraaggestuurd werken, studenten uitnodigen hun ervaringen te delen, gebruik maken van activerende werkvormen en evaluaties worden ingezet om te toetsen of de doelen zijn behaald. Om deze aansluiting van het curriculum op het beroepsprofiel vast te houden en te verbeteren hebben docenten voornemens geformuleerd. Wat nog aandacht behoeft is dat het team zich nog meer naar buiten mag richten zodat de verbinding niet alleen met studenten maar ook met het beroepenveld gemaakt kan worden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerStoas Wageningen Vilentum Hogeschool
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk