De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Boundary crossing als sleutel voor onderwijsvernieuwing

Open access

Boundary crossing als sleutel voor onderwijsvernieuwing

Open access

Samenvatting

Wanneer vraagstukken in organisaties in docententeams belegd worden, wordt vaak verondersteld dat er op een lerende manier wordt samengewerkt. Samenwerken en leren rondom vraagstukken is niet vanzelfsprekend. Hinderlijke grenzen zorgen voor stagnatie, waardoor het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Een eerste stap is het opheffen van hinderlijke grenzen of sociaal-culturele verschillen om te komen tot een samenwerking waarin geleerd wordt rondom vraagstukken. Er wordt onderzocht hoe moet worden omgegaan met sociaal-culturele grenzen binnen Aeres MBO Velp. Boundary crossing is hierbij ingezet als sleutel om te komen tot het opheffen van deze grenzen. De focus lag op het leermechanisme identificatie en reflectie, aangevuld met ‘common ground’. Naast begrip, en elkaar beter begrijpen, droeg het onderzoek ook bij aan een gemeenschappelijke aanpak om grenzen te overbruggen. Het resultaat van dit onderzoek laat zien dat positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn in het overbruggen van hinderlijke grenzen door de inzet van leermechanismen. Het onderzoek liet tevens zien dat er een gemeenschappelijke visie ‘common ground’ is gevormd door de manier waarop er aan grenzen gewerkt kan worden. Hieruit kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat de interventies bijgedragen hebben als sleutel om een eerste stap te zetten richting een meer lerende samenwerking binnen Aeres MBO Velp.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Datum[2020]
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk