De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Installeren als agrarisch ondernemer in Frankrijk

een onderzoek naar de kritische succesfactoren voor een starter om een akkerbouwbedrijf over te nemen in Frankrijk.

Installeren als agrarisch ondernemer in Frankrijk

een onderzoek naar de kritische succesfactoren voor een starter om een akkerbouwbedrijf over te nemen in Frankrijk.

Samenvatting

In Nederland is een groot kapitaal nodig om een akkerbouwbedrijf over te nemen en dit blijkt één van de grootste beperkende factoren te zijn voor jonge agrariërs om toekomstig akkerbouwer te worden. Om alle mogelijkheden grondig te onderzoeken is het interessant om de mogelijkheden die Frankrijk biedt te bestuderen, voornamelijk vanwege de lagere (grond)prijzen. Door de vergrijzing en het behoud van het platteland geeft de Franse overheid veel voordelen aan jonge agrariërs die een landbouwbedrijf willen overnemen. Hieruit volgde een hoofdvraag: Wat zijn de kritische succesfactoren voor een starter om een akkerbouwbedrijf over te nemen in Frankrijk? Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn vijf deelvragen geformuleerd, die beantwoord zijn door middel van interviews en literatuuronderzoek. Aan de hand van deze methode is er onderzoek gedaan naar potentiële akkerbouwbedrijven in de geselecteerde regio’s door de grondsoort & grondprijs, de gewassen die in die regio geteeld kunnen worden en het aanbod van bedrijven te bestuderen. Hieruit kwam de regio Zuid-Frankrijk als beste naar voren en is een te koop staand akkerbouwbedrijf geselecteerd. Om specifiekere informatie te achterhalen is ervoor gekozen om één regio en daarin één bedrijf uit te lichten. Voor dit potentiële akkerbouwbedrijf is een bedrijfsbegroting gemaakt met alle te verwachten opbrengsten en kosten. Hierbij is een bouwplan opgesteld met de gewassen die op het akkerbouwbedrijf geteeld kunnen worden. Naast de financiële factoren is ook een overzicht gemaakt van de sociale factoren. Frankrijk biedt goede mogelijkheden voor een jonge startende ondernemer.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnersAeres Hogeschool Dronten
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk