De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Collectief leren in de ouderenzorg

ontwikkelruimte creëren voor impact op het collectief resultaat

Open access

Collectief leren in de ouderenzorg

ontwikkelruimte creëren voor impact op het collectief resultaat

Open access

Samenvatting

Oktober pakt complexe vraagstukken op vanuit de gedachte dat die niet door één persoon of discipline opgelost kunnen worden. Dit vraagt van medewerkers een andere manier van samenwerken en het actief delen van kennis en ideeën. Een leven lang leren richt zich niet alleen op persoonlijke groei en welzijn van het individu, maar ook op het steeds beter leren samenwerken aan een opgave als team. Hiermee is Oktober nog beter in staat om complexe vraagstukken goed aan te kunnen als organisatie. De focus verlegt zich van individuele leerwinsten naar collectieve groei. Hier is collectief leren aan de orde, waarbij het naast collectieve processen gaat om collectieve resultaten. Binnen Oktober geven teams al doende betekenis aan de opgave. Om succesvol aan een opgave te werken blijkt dat teams ontwikkelruimte nodig hebben. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de relatie is van ontwikkelruimte creëren op het bereiken van collectief resultaat. En welke factoren hierbij van invloed zijn. Deze nieuwe inzichten helpen organisaties om het collectief leren nog beter in te zetten bij complexe vraagstukken. Hiervoor is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij zeven teams bestaande uit verplegend- en verzorgend personeel en teammanagers. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst en semigestructureerde diepte-interviews. Uit dit onderzoek blijkt dat teamleden gedrag laten zien waarmee zij activiteiten ondernemen om ontwikkelruimte te creëren. Daarnaast laten teamleden ook terughoudend gedrag zien. De mate waarin activiteiten worden ingezet wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder: context, emoties, opvattingen, motivatie en ervaringen. Dit onderzoek laat zien dat aandacht voor deze factoren naar alle waarschijnlijkheid het creëren van ontwikkelruimte bevordert en daarmee collectief leren.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Oktober
Datum2021-06-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk