De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen leer je meer?...

hoe Diermanagementstudenten de gebruikswaarde van peerfeedback ervaren

Open access

Samen leer je meer?...

hoe Diermanagementstudenten de gebruikswaarde van peerfeedback ervaren

Open access

Samenvatting

De bacheloropleiding Diermanagement is in 2021 gestart met een nieuw curriculum waarin peerfeedback structureel wordt ingezet. Dit evaluatieonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van het ontworpen peerfeedbackprogramma. Daartoe is geïnventariseerd hoe de studenten de gebruikswaarde van peerfeedback ervaren. Om deze vraag te beantwoorden, is een gemengde methode gehanteerd. Allereerst is de gevalideerde kwantitatieve vragenlijst van Huisman et al. (2020) over de door studenten ervaren gebruikswaarde van peerfeedback ingevuld door 126 propedeusestudenten. Hiervan zijn vervolgens acht studenten geïnterviewd. Uit de resultaten komt naar voren dat de Diermanagementstudenten de hoogste waardering toekennen aan peerfeedback als belangrijke vaardigheid. Peerfeedback verbetert het communiceren en/of samenwerken met medestudenten, en peerfeedback kan helpen het eigen gedrag en reacties te leren begrijpen en beheersen. De studenten hebben echter weinig vertrouwen in de kwaliteit van de ontvangen peerfeedback, waardoor ze minder direct nut ervaren van peerfeedback. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de ervaren gebruikswaarde van peerfeedback goed is wat betreft peerfeedback als belangrijke vaardigheid in algemene zin en ook in relatie tot de ontwikkeling van de Diermanagementcompetenties lerend vermogen en vermogen tot samenwerken, maar voor verbetering vatbaar is betreffende het directe nut binnen de opleiding. Aanbevelingen worden gegeven om verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2024-01-21
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk