De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Talentontwikkeling

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk te maken welke invloed onderwijs, dat gebaseerd is op de uitgangspunten van het onderzoeksprogramma TalentenKracht en de principes van Talentontwikkeling, invloed heeft op het lesgeven van opleiders op de PA en het studiegedrag van de studenten en daardoor kan bijdragen aan het tot stand komen van goed onderwijs.
Talent (Naar: Van Geert & Steenbeek, 2007) is het vermogen van de student te komen tot hoge ontwikkeling op het gebied van onderwijs met als kenmerken:
1. een hoog leerpotentieel op het gebied van de 7 SBL-competenties ,
2. samenhangend met het vermogen aan de sociale en materiële (onderwijs) omgeving een hoge kwaliteit van ondersteuning en hulp te ontlokken en te geven,
3. door een grote diepte-van-verwerking,
4. door originaliteit,
5. door een hoge waargenomen (leer)competentie van de student,
6. een sterke drijfveer en positieve waardering voor het beroep waarvoor hij wordt opgeleid.
TalentenKracht onderscheidt voor dit onderzoek drie didactische strategieën die een opleider zou moeten moet toepassen in zijn lessen (Wetzels, Steenbeek, Van Geert, 2015) om talentmomenten, teachable moments, te creëren, of de kans dat deze ontstaan te vergroten. De eerste is ‘het stellen van open, student-gerichte vragen’, de tweede is het ‘werken volgens het principe van guided discovery learning’, de derde is het werken met ‘scaffolding’.
Aan de hand van het aantal geconstateerde ‘talentmomenten’ dat tijdens gefilmde lessen kan worden bepaald in hoeverre de opleider werkt volgens de uitgangspunten van TalentenKracht. Talentmomenten zijn te definiëren als ‘momenten die vanuit interactie leermomenten opwekken bij de lerenden, waarbij sprake is van enthousiasme, exploratie en cognitief leren. Hierbij is er sprake van wederzijdse invloeden in de interactie.

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2016-04-13
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk