De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een actieonderzoek naar het inzetten van de Taxonomie van Bloom voor het ontwikkelen van luistervaardigheden te vergoten bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een actieonderzoek naar het inzetten van de Taxonomie van Bloom voor het ontwikkelen van luistervaardigheden te vergoten bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit actieonderzoek richt zich op het experimenteren met de Taxonomie van Bloom (2002) als middel om de luistervaardigheden bij kleuters te ontwikkelen. Aanleiding voor dit onderzoek is een combinatie van literatuurstudie en het analyseren van reeds uitgevoerde interventies in de praktijk. Ik heb geconstateerd dat interventies plaatsvinden vanaf groep vier en specifiek gericht op het vak begrijpend lezen. Van de Mortel en Bouwman (2014) geven aan dat er bij de onderbouw gestart dient te worden wanneer de resultaten bij begrijpend lezen omhoog moeten. Daarnaast ben ik vanuit mijn professionele nieuwsgierigheid benieuwd naar de 21e eeuwse vaardigheden en de mogelijkheden om deze te integreren in het huidige onderwijs. Middels diverse interventies heb ik een antwoord kunnen geven op de volgende onderzoekvraag: “Op welke manier kan ik als leerkracht de Taxonomie van Bloom inzetten bij het onderwijs in luistervaardigheden bij kleuters?” In dit onderzoek is gewerkt met een onderzoeksgroep bestaande uit leerlingen. Om deze onderzoeksgroep samen te stellen is een leesactiviteit geobserveerd zoals deze normaal gesproken plaatsvindt. Met behulp van een analyse zijn leerlingen voor een volgende interventie geselecteerd. Middels een gesprek met de focusgroep, bestaande uit drie collega’s uit de kleuterbouw, is de beginsituatie van het huidige onderwijs in luistervaardigheden vastgesteld. Tevens is de visie van hen verkend omtrent onderwerpen zoals de Taxonomie van Bloom en de 21e eeuwse vaardigheden. Als laatste interventie is een lessencyclus uitgevoerd waarbij het inzetten van de Taxonomie van Bloom centraal stond. Deze lessenserie is ontworpen middels de PDCA - cirkel van Deming (1993). Dit praktijkonderzoek laat zien dat het integreren van de Taxonomie van Bloom bij kleuters te realiseren is, al vraagt dit voorbereiding van de leerkracht. Het is wenselijk om kennis te hebben van de Taxonomie. Tevens is het van belang dat er aansluiting is bij de leefwereld van het jonge kind en dat er rekening gehouden wordt met de speel- en cognitieve ontwikkeling passend bij deze leeftijdsgroep. In dit onderzoek komt het gebruik van spel, middels handpoppen, naar voren als mogelijk middel om kennis over te dragen en de Taxonomie toe te passen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-06-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk