De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het beste ziekenhuis bestaat niet!

Over prestatiemeting en rankings bij ziekenhuizen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het beste ziekenhuis bestaat niet!

Over prestatiemeting en rankings bij ziekenhuizen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Enige tijd geleden presenteerde de commissie Lemstra haar rapport over het Maasstad ziekenhuis Rotterdam, waar de klebsiella bacterie heerste. Opvallend uit het rapport is de dominante rol die de lijstjes met de 'beste ziekenhuizen' van Elsevier en het Algemeen Dagblad vervullen binnen de strategie van dit ziekenhuis (en waarschijnlijk bij vele andere).
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de verschillen, de overeenkomsten en de conclusies die aan deze rankings worden verbonden. De performance bubble wordt doorgeprikt: het beste ziekenhuis bestaat niet. Ten eerste wordt duidelijk dat er geen eenduidige definitie van kwaliteit wordt gehanteerd, de onderzoeken richten zich op verschillende kenmerken van kwaliteit. Daarnaast worden gegevens aangeleverd door de (bestuurders van) ziekenhuizen zelf, wat strategisch gedrag opwekt en de betrouwbaarheid van de gegevens in negatieve zin beïnvloedt. Ten derde blijken er fouten te zitten in de toegekende scores. Kortom, de gegevens zijn deels
onbetrouwbaar, de meetmethodes zijn aanvechtbaar en de eindoordelen zijn arbitrair.

ABSTRACT

Some time ago the Commission Lemstra presented its report on the Maasstad Hospital Rotterdam, where the klebsiella bacterium prevailed. What stands out, in the report is the dominant role that the lists (best hospitals) of Elsevier and the Algemeen Dagblad play in the strategy of this hospital (and probably many others).
This article focuses on the differences and similarities between, and the conclusions drawn from these rankings. The performance bubble is punctured: the best hospital does not exist. Firstly, it is clear that there is no single definition of quality employed; the research is based on varying characteristics. Additionally, data are supplied by the hospitals or hospital directors themselves, which generates
strategic behavior and the reliability of the data is negatively
affected. Thirdly, errors appear in the assigned scores. In short,
the data are partly unreliable, the measurement methods are
questionable and the final judgments are arbitrary.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
LectoraatLectoraat Public Management - Verantwoordelijkheidsrelaties binnen de publieke sector
Gepubliceerd inART (Applied Research Today) Centrum voor Lectoraten en Onderzoek - De Haagse Hogeschool, Den Haag, Vol. 2012, Uitgave: 2 (november), Pagina's: 71-81
Jaar2012
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk