De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begaafde leerlingen in groep 5 t/m 8 op Basisschool X

Wat doen de bovenbouwleerkrachten van basisschool X op dit moment om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Begaafde leerlingen in groep 5 t/m 8 op Basisschool X

Wat doen de bovenbouwleerkrachten van basisschool X op dit moment om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op CBS X is momenteel geen beleid of visie voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. De directie wil weten op welke manier de leerkrachten momenteel tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen in de klas en hoe zij dit graag zouden willen in de toekomst. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Wat doen de bovenbouwleerkrachten van X op dit moment om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen?
Er is in overleg met de IB-er en door het bestuderen van literatuur beschreven wat de kenmerken zijn van begaafde leerlingen op X. Daarna is literatuuronderzoek gedaan naar de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. Deze leerlingen denken en leren op een andere manier dan gemiddelde leerlingen. Begaafde leerlingen hebben behoefte aan minder instructie en oefenstof. Voor hen kan de stof compact gemaakt worden en kan er verrijkingsstof aangeboden worden. Daarnaast hebben zij behoefte aan hogere-orde denkopdrachten waardoor het probleemoplossend- en creatief denkvermogen wordt gestimuleerd. Het is belangrijk dat begaafde leerlingen metacognitieve vaardigheden ontwikkelen. Zo worden deze leerlingen bewust van wat ze geleerd hebben en welke manier van leren voor hen werkt of juist niet. Omdat deze leerlingen minder instructie nodig hebben dan gemiddelde leerlingen kan er gewerkt worden met het 4-sporenbeleid. Zo krijgen zij alleen de nodige instructie en kunnen daarna meteen aan de slag.
Om te weten te komen wat er momenteel voor aanbod is voor begaafde leerlingen is er een vragenlijst uitgezet onder de leerkrachten. Hieruit bleek dat de leerkrachten vooral gebruik maken van verrijkingsstof uit de methodes en andere materialen zoals breinkrakers en smartgames opnemen in de weektaak. Om in de praktijk te kijken of de leerkrachten tijdens de instructie voldoen aan de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen zijn er observaties uitgevoerd in twee groepen. Hieruit bleek dat leerkrachten weinig hogere-orde denkvragen stellen en de begaafde leerlingen de hele instructie laten volgen. Er hebben groepsinterviews met begaafde leerlingen plaatsgevonden waarin met hen werd gesproken over de leerstof die zij in de klas aangeboden krijgen en hun manier van leren. De leerlingen geven aan dat zij de stof die zij nu krijgen aangeboden precies goed vinden, maar ook wel meer uitdaging aan kunnen. Ze geven aan dat zij het beste leren door zelf nieuwe dingen te ontdekken en bijvoorbeeld zelf onderzoek of proefjes te doen. Daarnaast is er een checklist gemaakt om te kijken welke aanwezige materialen geschikt zijn voor begaafde leerlingen. Uit de checklist bleek dat de materialen Zitdatzo?, www.mijnproject.nl en de vaardigheidskaarten van Acadin het meest geschikt zijn om mee te werken om dat deze de hogere-orde denkvaardigheden en metacognitieve vaardigheden stimuleren.
Uit dit onderzoek blijkt dat de leerkrachten het gevoel hebben dat zij momenteel niet voldoen aan de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. Dit komt overeen met de bevindingen in de praktijk. De leerkrachten geven geen opdrachten en instructies waarbij de denkvaardigheden van begaafde leerlingen worden gestimuleerd. Daarnaast volgen begaafde leerlingen de gehele klassikale instructie.
Volgens de literatuur is het belangrijk dat er een plan wordt opgesteld voor begaafde leerlingen waarin wordt beschreven welke stof er op welke manier wordt aangeboden in de verschillende groepen zodat er een doorgaande lijn door de hele school is. Een goede manier zou zijn de stof compact te maken zodat leerlingen zich niet gaan vervelen en gedemotiveerd raken en zij zo meer tijd hebben om aan een ander soort opdrachten te werken. Een andere aanbeveling is om te werken met het 4-sporenbeleid en de genoemde geschikte materialen voor begaafde leerlingen vaker in te zetten bijvoorbeeld in combinatie met de Plusgroep.

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
OpleidingLerarenopleiding Basisonderwijs
AfdelingMarnix Academie
Datum2015-07-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk