De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werving en selectie in combinatie met organisatiecultuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werving en selectie in combinatie met organisatiecultuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aandacht binnen organisaties voor werving & selectie wordt steeds groter. Organisaties zijn steeds bewuster bezig met hun personeelsbestand. Personeel kan gezien worden als één van de meest kritieke factoren voor het bereiken van organisatiesucces. Logisch is dat het werven & selecteren van passend personeel noodzakelijk is om dit te kunnen bewerkstelligen.
Het uitbesteden van werving & selectie is een trend van de afgelopen jaren. In de praktijk zien we dat organisaties het werven en selecteren van personeel steeds vaker uitbesteden aan werving & selectiebureaus. De voornaamste reden hiervoor is het ontbreken van voldoende deskundigheid binnen de organisatie. Werven & selecteren van passende medewerkers is niet zomaar iets, hiervoor is een grote mate van deskundigheid vereist.
Het wervingsproces is erop gericht om geschikte kandidaten te laten solliciteren naar functiesen bepaalde organisaties. Hoe meer de doelgroep aangesproken wordt, hoe groter de kans op reacties van passende sollicitanten. Bij het selectieproces gaat het er om te voorspellen in hoeverre de sollicitant in staat is de functie te vervullen. Met andere woorden, hoe zal de persoon in kwestie tot zijn recht komen in de functie en organisatie.
Om werving & selectie tot een goed einde te brengen en uiteindelijk te komen tot een passende match is het noodzakelijk bepaalde eisen te stellen aan de selectieprocedure.
Zaken waarop gelet moet worden zijn bijvoorbeeld: effectiviteit, efficiëntie en ethische overwegingen. Deze hebben invloed op de duur en de slagingskans van de gehele procedure. Daarnaast is de inzet van selectie-instrumenten met een goede predictieve validiteit van groot belang om de selectie tot een goed einde te brengen.
We hebben gezien dat P&O adviseurs verschillende rollen kunnen bekleden. In eerste instantie doordat het vakgebied breed is. Binnen die rollen kan onderscheid gemaakt worden tussen het overnemen van de verantwoordelijkheid van betrokkene of de persoon zelf verantwoordelijk houden. In een werving & selectieprocedure heeft de
selecteur een centrale rol. Hij is er verantwoordelijk voor het hele proces in goede banen te leiden en uiteindelijk te komen tot een goede match. Wat resulteert in een succesvolle plaatsing. De selecteur bekleedt meerdere rollen gedurende een procedure, ook omdat
sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de selecteur, maar ook de sollicitant heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en is bevoegd invloed op de beslissingen uit te oefenen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingManagement & Law
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk