De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Team-based learning in de opleiding medewerker operatieve zorg als voorbereiding op teamworkvaardigheden in de operatiekamer

Team-based learning in de opleiding medewerker operatieve zorg als voorbereiding op teamworkvaardigheden in de operatiekamer

Samenvatting

In 2017 is de functie medewerker operatieve zorg ontstaan naar aanleiding van functiedifferentiatie binnen het beroep van operatieassistent. Het werken in een operatieteam wordt hiermee voor meer mensen bereikbaar. Teamworkvaardigheden, waaronder samenwerking en communicatie, zijn binnen een operatieteam van essentieel belang voor de patiëntveiligheid. Om studenten voor te bereiden op de teamworkvaardigheden is team-based learning (TBL) ingevoerd in het curriculum van de opleiding tot medewerker operatieve zorg aan de Universitair Medisch Centrum Utrecht Academie. Dit praktijkgericht kwalitatief evaluatieonderzoek, is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bijdrage van TBL aan het toepassen van teamworkvaardigheden door studenten binnen het operatieteam. De focus ligt hierbij op samenwerking en communicatie. Met het afnemen van semigestructureerde interviews op de werkplek, is bij studenten en begeleiders data verzameld. Uit analyse van de data kan worden afgeleid dat studenten de teamworkvaardigheden samenwerking en communicatie toepassen binnen het operatieteam. Mogelijk draagt TBL bij aan het toepassen van de samenwerkingsvaardigheid ‘verantwoordelijkheid nemen’. De bijdrage van TBL aan het toepassen van communicatie en feedback blijft in dit onderzoek onduidelijk. Om kwantitatief en longitudinaal vervolgonderzoek mogelijk te maken, wordt geadviseerd om TBL binnen meerdere opleidingen in te voeren waarbij feedback tijdens de TBL sessies geborgd wordt.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk