De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een actieonderzoek naar gezamenlijk eigenaarschap met een basisschoolteam rondom coöperatief leren

Een actieonderzoek naar gezamenlijk eigenaarschap met een basisschoolteam rondom coöperatief leren

Samenvatting

Het leerkrachtenteam van IKC Schatrijk maakt in zijn onderwijs gebruik van coöperatieve werkvormen om het coöperatief leren van leerlingen te stimuleren. Uit vooronderzoek bleek dat leerkrachten wel individueel maar nog geen gezamenlijk eigenaarschap over dit concept ervaren. Het leerkrachtenteam en de onderzoeker gingen een leertraject aan om gezamenlijk eigenaarschap te stimuleren. Dit leertraject bevatte kenmerken van een participatief actieonderzoek, waarbij onderzoeker samen met het team in meerdere cycli van plannen, observeren en reflecteren gezamenlijk eigenaarschap stimuleerde. Tegelijkertijd werd onderzocht welke acties effectief waren voor het bereiken van dit gezamenlijk eigenaarschap. Acties waarin onderlinge afhankelijkheid en kenniscongruentie werd gestimuleerd zoals herhaaldelijk samen ontwerpen, observeren en evalueren van lessen met coöperatieve werkvormen bleken het meest effectief zijn voor het bereiken van gezamenlijk eigenaarschap. Daarnaast hebben acties waarin teamautonomie werd gestimuleerd, zoals vrijheid van keuze in zowel het concept, proces als teamleden waarmee het concept werd vormgegeven, bijgedragen. Basisschoolteams wordt aanbevolen teams vrijheid te geven in keuze voor een concept en tijd en ruimte in te plannen in het schoolplan en jaarrooster om dit concept in een gezamenlijk proces vorm te geven. Het is van belang met elkaar acties te plannen waarin onderlinge afhankelijkheid en kenniscongruentie gestimuleerd worden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Stichting de Groeiling
Datum2020-09-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk