De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leer mij reflecteren!

ontwerpgericht onderzoek naar reflecteren op ontdekkend leren in het mbo

Open access

Leer mij reflecteren!

ontwerpgericht onderzoek naar reflecteren op ontdekkend leren in het mbo

Open access

Samenvatting

De wereld om ons heen verandert snel, vakken waar we nu voor opleiden, kunnen morgen niet meer bestaan. De samenleving vraagt om lerenden die goed zijn voorbereid op en zich kunnen aanpassen aan een veranderende wereld. ROC Nijmegen is in 2019 gestart met een mboopleiding Creatieve Technologie. In deze opleiding, waar studenten leren onderzoeken, ontwerpen en realiseren, wordt gewerkt volgens het concept ontdekkend leren. Literatuurstudie leert dat reflecteren daarbij van belang is. Dit ontwerpgericht onderzoek richt zich op de vraagin hoeverre reflectie, gebaseerd op ontwerpprincipes uit de literatuur, bruikbaar is in de praktijk van Creatieve Technologie, en bij studenten tot kritische en brede reflectie en bewustwording van leren leidt. Voor het onderzoek hebben reflectiegesprekken plaatsgevonden met veertienvan de achtentwintig eerste- en tweedejaarsstudenten en alle coaches. De gesprekken zijn door twee onderzoekers op consistentie van uitvoering onderzocht. In een focusgroep met studenten en een focusgroep met coaches zijn deze gesprekken geëvalueerd. Bij het merendeel van de studenten leidde de reflectiegesprekken op enig moment tot diepe (kritische) reflectie en brede reflectie op minimaal drie van de vier focusgebieden. De opbrengst van dit onderzoek betrefteen manier van reflecteren met een reflectietool en een set ontwerpprincipes voor reflecteren op ontdekkend leren in het mbo.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
ROC Nijmegen
Datum2021-09-12
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk