De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Relatie tussen opvoedstijlen bij studenten en groente- en fruitconsumptie, beweeggedrag en BMI

Open access

Relatie tussen opvoedstijlen bij studenten en groente- en fruitconsumptie, beweeggedrag en BMI

Open access

Samenvatting

In Nederland komt er steeds meer overgewicht voor. Om dit tegen te gaan zijn verschillende bewegings- en eetrichtlijnen gesteld door de Gezondheidsraad (Beweegrichtlijnen, 2021) en het Voedingscentrum (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.). In dit onderzoek wordt er gekeken of de opvoedingsstijl in de kindertijd van studenten hier invloed op heeft. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Is er een relatie tussen de opvoedingsstijl in de kindertijd van studenten tussen 18 en 25 jaar en de groente- en fruitconsumptie, het beweeggedragen de BMI? Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van een online enquête. Deze enquête is opgesteld in Microsoft Forms en via de schoolmail van diverse HBO’s en universiteiten en via het eigen netwerk van de schrijver verspreid. De resultaten zijn verwerkt en geanalyseerd in Microsoft Excel. Op de resultaten zijn beschrijvende statistiek en de Kruskal Wallis toets toegepast. Hierbij is een p-waarde van 0,05 gebruikt.Uit het onderzoek zijn geen significante verschillen tussen de opvoedingsstijlen gekomen. Er is wel te zien dat de opvoedingsstijl invloed kan hebben op het matig tot zware beweeggedrag van studenten. Ook is te zien dat respondenten met een toegeeflijke opvoedingsstijl minder groente en fruit consumeren en minder matig tot zware beweging doen. Daarnaast is het gemiddelde BMI van respondenten met een toegeeflijke opvoedingsstijl iets hoger dan dat van de andere opvoedingsstijlen.In dit onderzoek waren weinig respondenten met een toegeeflijke of verwaarlozendeopvoedingsstijl. Hierdoor kunnen de resultaten zijn beïnvloed door extremen. In eenvervolgonderzoek kan verder gekeken worden naar het eet- of beweeggedrag van de verschillende opvoedingsstijlen

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingToegepaste Biologie
PartnerAeres Hogeschool Almere
Datum2023-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk