De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegdeelname speciaal onderwijs Purmerend

Open access

Beweegdeelname speciaal onderwijs Purmerend

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was het inzicht verkrijgen in de belangrijkste motieven en barrières die de leerlingen op de Dr. Martin Luther Kingschool ervaren, om op een sportclub te gaan. Het onderzoek leverde informatie op die een bijdrage leverden om de sportparticipatie te verhogen op deze school. Ook zijn er twee groepen met elkaar vergeleken. De jongens zijn vergeleken met de meisjes en de ouders zijn vergeleken met de leerlingen. Onder ouders wordt ook verstaan (eventueel) de verzorgers. Beide vergelijkingen zijn via SPSS-versie 25.0 op significantie getest aan de hand van een Mann-Whitney U-test. De onderzoekspopulatie bestond uit 27 leerlingen en 27 ouders. Vanwege het coronavirus werden zij benaderd in de vorm van een online vragenlijst, bestaande uit 13 vierpuntsschaal stellingen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het sporten voor het plezier en het sporten om met vrienden te kunnen zijn de grootste drijfveren voor de leerlingen zijn om te gaan bewegen. De grootste barrières die de leerlingen ervaren zijn, dat zij te weinig hulp krijgen en geen vervoer hebben om te kunnen sporten. Uit de deelvragen met de twee vergelijkingen is een aantal significante verschillen ontdekt. Allereerst scoren de jongens hoger dan de meisjes op het motief om te sporten voor zijn/haar plezier (p = 0,003) en op het motief om te sporten om zijn/haar mogelijkheden te ontdekken (p = 0,008). De meisjes scoren significant hoger op de barrière waarin zij aangeven niet bekend te zijn met de sportmogelijkheden (p = 0,038) en op de barrière waarin zij aangeven geen tijd te hebben om te sporten (p = 0,044). Uit de vergelijking tussen alle leerlingen en de ouders is ook een aantal significante verschillen ontdekt. De ouders scoren significant hoger dan de leerlingen op het motief om te sporten om zijn/haar mogelijkheden te ontdekken (p = 0,000) en op het motief om te sporten voor de gezondheid (p = 0,017). De leerlingen scoren significant hoger op de barrière waarin zij aangeven niet goed genoeg te zijn in sport, om te gaan sporten (p = 0,02). Om deze barrières weg te kunnen nemen, zou de school vervoer kunnen aanbieden na schooltijd. Hierdoor hoeven de ouders de leerlingen niet weg te brengen naar een sportclub/sportplek en kunnen de leerlingen toch goede hulp en (sport)begeleiding ontvangen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk